CSH spol. s r.o.

Přeskočit na hlavní memu vedlejší menu obsah stránky stránku o přístupnosti

Vyhledávání

Kontakty

Centrála Praha:
Wuchterlova 5, 160 00 Praha 6
tel: 226 218 080-5
obchodní odd.: 226 218 084
e-mail: info@csh.cz

Pobočka Ostrava:
Nedbalova 14, 701 00 Ostrava
tel: 597 578 698
mobil: 777 953 168

IČO: 64578771
DIČ: CZ64578771

další kontakty

Novinky v legislativě

Mzdy a personalistika 2018

Pro uživatele výkazu ISPV (Trexima)


Nově budete muset zadávat u každého zaměstnance také kód vzdělání. Pro tento účel bylo v kmenové databázi na záložce Zdravotní pojišťovna, vzdělání vytvořeno nové políčko Kód vzdělání ISPV. Vedle něj je odkaz na stránky www.obory-vzdelani.cz. Po přepojení na tuto stránku si vyplníte všechny potřebné údaje a vygenerujete kód. Po stisku tlačítka kopírovat se vrátíte do Syslíka a pomocí klávesy Ctrl+V údaj vložíte. Vygenerovaný MP soubor pro pololetní a roční hlášení už tento údaj obsahuje.

Rozpočtové a příspěvkové organizace


Od 1.1.2018 nabývá účinnosti nařízení vlády č. 341/2017 Sb., které opět zásadně mění přidělování zaměstnanců do příslušných platových tabulek. Nové rozdělení:

Příloha nařízení vládyČíslo tabulky v programu SyslíkNázev souboru
pro CS
Koho se týká
č. 111Plattab11.txt
Plattab11_2018_01_01.txt
ostatní, jinde neuvedení
č. 212Plattab12.txt
Plattab12_2017_01_01.txt
zaměstnanci uvedení v §303 odst.1 ZP, úředníci samosprávných celků, zaměstnanci AVČR, GAČR, TAČR
č. 313Plattab13.txt
Plattab13_2018_01_01.txt
Zdravotničtí pracovníci u poskytovatele zdravotnických a sociálních služeb (sestry, sanitáři, záchranáři…)
Sociální pracovníci v zařízení sociálních služeb, nebo u poskytovatele soc.služeb podle zvláštních předpisů (školy, věznice,azylové domy…)
č. 414Plattab14.txt
Plattab14_2018_01_01.txt
Lékaři, zubní lékaři
č. 515Plattab15.txt
Plattab15_2018_01_01.txt
Pedagogičtí pracovníci

Podpora je v programu Syslík až od verze 5.39e. V souvislosti s těmito změnami je třeba u všech zaměstnanců upravit příslušnou tabulku a vytisknout nový platový výměr. Pokud máte sestavy samostatně upraveny jako „qru“, nezapomeňte si tyto úpravy sami provést.


Rozpočtové a příspěvkové organizace


Od 1.11.2017 nabývá účinnosti nařízení vlády č. 340/2017 Sb., které opět zásadně mění přidělování zaměstnanců do příslušných platových tabulek. Nové rozdělení:

Příloha nařízení vládyČíslo tabulky v programu SyslíkNázev souboru
pro CS
Koho se týká
č. 111Plattab11.txt
Plattab11_2017_11_01.txt
ostatní, jinde neuvedení
č. 212Plattab12.txt
Plattab12_2017_11_01.txt
Ostatní personál u poskytovatelů zdravotnických služeb, kteří nejsou přímým zdravotnickým personálem (kuchařky, řidiči…)
č. 313Plattab13.txt
Plattab13_2017_11_01.txt
zaměstnanci uvedení v §303 odst.1 ZP, úředníci samosprávných celků, zaměstnanci AVČR, GAČR,TAČR
Příslušníci Policie ČR, BIS, Vězeňské služby, soudů…, v běžném pracovním poměru
č. 414Plattab14.txt
Plattab14_2017_11_01.txt
Zdravotničtí pracovníci u poskytovatele zdravotnických a sociálních služeb (sestry, sanitáři, záchranáři…)
č. 515Plattab15.txt
Plattab15_2017_11_01.txt
Sociální pracovníci v zařízení sociálních služeb, nebo u poskytovatele soc.služeb podle zvláštních předpisů (školy, věznice,azylové domy…)
č. 616Plattab16.txt
Plattab16_2017_11_01.txt
Lékaři, zubní lékaři
č. 717Plattab17.txt
Plattab17_2017_11_01.txt
Pedagogičtí pracovníci

Podpora je v programu Syslík až od verze 5.39b. V souvislosti s těmito změnami je třeba u všech zaměstnanců upravit příslušnou tabulku a vytisknout nový platový výměr. Pokud máte sestavy samostatně upraveny jako „qru“, nezapomeňte si tyto úpravy sami provést.


Rozpočtové a příspěvkové organizace


Od 1.7.2017 nabývá účinnosti nařízení vlády č. 168/2017 Sb., které zásadně mění přidělování zaměstnanců do příslušných platových tabulek. Nové rozdělení:

Příloha nařízení vládyČíslo tabulky v programu SyslíkNázev souboru
pro CS
Koho se týká
č. 111Plattab11.txt
Plattab11_2017_07_01.txt
ostatní, jinde neuvedení
č. 212Plattab12.txt
Plattab12_2017_07_01.txt
zaměstnanci uvedenní v §303 odst.1 ZP, úředníci samosprávných celků, zaměstnanci AVČR, GAČR,TAČR
č. 313Plattab13.txt
Plattab13_2017_07_01.txt
pracovníci v zařízení sociálních služeb, sociální pracovníci u poskytovatele soc.služeb podle zvl. předpisů
zaměstnanci zdravotnictví, jinde neuvedení
č. 414Plattab14.txt
Plattab14_2017_07_01.txt
lékaři orgánu sociálního zabezpečení
č. 515Plattab15.txt
Plattab15_2017_07_01.txt
lékaři u poskytovatelů zdravotnických služeb lůžkové péče nebo záchranné služby
č. 616Plattab16.txt
Plattab16_2017_07_01.txt
pedagogové

Podpora je v programu Syslík až od verze 5.38h.


Mzdy a personalistika 2016

Rozpočtové a příspěvkové organizace


Od 1.9.2016 se přeřazují někteří zaměstnanci z 1 do 3 a zároveň dochází k navýšení platů u platové tabulky dle přílohy č. 9.

Příloha nařízení vládyČíslo tabulky v programu SyslíkNázev souboru
pro PX / CS
Koho se týká
č. 111Plattab11.txt
Plattab11_2015_11_01.txt
ostatní, jinde neuvedení
č. 212Plattab12.txt
Plattab12_2016_01_01.txt
zaměstnanci zdravotnictví, jinde neuvedení
č. 313Plattab13.txt
Plattab13_2015_11_01.txt
soc. prac. v zařízení sociálních služeb
zaměstnanci školy nebo školského zařízení podle § 7 školského zákona, kteří nejsou uvedeni v odstavci 9
č. 414Plattab14.txt
Plattab14_2015_11_01.txt
státní úředníci a ostatní uvedení v § 5odst.3 NV224/2014
č. 515Plattab15.txt
Plattab15_2015_11_01.txt
zdravotníci v zařízení sociálních služeb
č. 616Plattab16.txt
Plattab16_2016_01_01.txt
zdravotníci u poskytovatelů zdravotnických služeb
č. 717Plattab17.txt
Plattab17_2015_11_01.txt
lékaři v zařízení sociálních služeb
č. 818Plattab18.txt
Plattab18_2016_01_01.txt
lékaři u poskytovatelů zdravotnických služeb lůžkové péče nebo záchranné služby
č. 919Plattab19.txt
Plattab19_2016_09_01.txt
pedagogové

Podpora je v programu Syslík až od verze 5.37a a 4.41a.


Mzdy a personalistika 2015

Rozpočtové a příspěvkové organizace


Od 1.1.2015 se rozšiřuje počet platových tabulek na 9 a zároveň dochází k navýšení platů u některých tabulek.

Příloha č. 1Syslík Tabulka 11Plattab11.txtostatní, jinde neuvedení
Příloha č. 2Syslík Tabulka 12Plattab12.txtzaměstnanci zdravotnictví, jinde neuvedení
Příloha č. 3Syslík Tabulka 13Plattab13.txtsoc. prac. v zařízení sociálních služeb
Příloha č. 4Syslík Tabulka 14Plattab14.txtstátní úředníci a ostatní uvedení v § 5odst.3 NV224/2014
Příloha č. 5Syslík Tabulka 15Plattab15.txtzdravotníci v zařízení sociálních služeb
Příloha č. 6Syslík Tabulka 16Plattab16.txtzdravotníci u poskytovatelů zdravotnických služeb
Příloha č. 7Syslík Tabulka 17Plattab17.txtlékaři v zařízení sociálních služeb
Příloha č. 8Syslík Tabulka 18Plattab18.txtlékaři u poskytovatelů zdravotnických služeb lůžkové péče nebo záchranné služby
Příloha č. 9Syslík Tabulka 19Plattab19.txtpedagogové

Podpora je v programu Syslík až od verze 5.34 a 4.38.


Mzdy a personalistika 2014

Rozpočtové a příspěvkové organizace


Od 1.11.2014 se rozšiřuje počet platových tabulek na 8 a zároveň dochází k navýšení platů.

Příloha č. 1Syslík Tabulka 11Plattab11.txtostatní, jinde neuvedení
Příloha č. 2Syslík Tabulka 12Plattab12.txtzaměstnanci zdravotnictví, jinde neuvedení
Příloha č. 3Syslík Tabulka 13Plattab13.txtstátní úředníci a ostatní uvedení v § 5odst.3 NV224/2014
Příloha č. 4Syslík Tabulka 14Plattab14.txtzdravotníci v zařízení sociálních služeb
Příloha č. 5Syslík Tabulka 15Plattab15.txtzdravotníci u poskytovatelů zdravotnických služeb
Příloha č. 6Syslík Tabulka 16Plattab16.txtlékaři v zařízení sociálních služeb
Příloha č. 7Syslík Tabulka 17Plattab17.txtlékaři u poskytovatelů zdravotnických služeb lůžkové péče nebo záchranné služby
Příloha č. 8Syslík Tabulka 18Plattab18.txtpedagogové

Podpora pro čísla tabulek 10 až 19 je v programu Syslík až od verze 5.33d a 4.37a.


Mzdy a personalistika 2012

Daně

Snížení slevy na poplatníka z dosavadních 1 970 Kč měsíčně se opět zvyšuje zpět na 2 070 Kč měsíčně. Sleva na dítě se zvyšuje na 1 117 Kč měsíčně. Došlo k navýšení maximální výše nároku na daňový bonus z částky 4 350 Kč na částku 5 025 Kč.


Nemocenské a důchodové pojištění

Maximální vyměřovací základ je stanoven u OSVČ i zaměstnanců stejně na částku 1 809 864,- Kč pro zdravotní pojištění a na částku 1 206 576,- Kč pro sociální pojištění. Po dosažení tohoto limitu již nebude z dalších částek odváděno pojistné na zdravotní pojištění ani soc. zabezpečení. Do ELDP a pro zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání se však zahrne celková částka vyměřovacích základů.Exekuce

Výše normativních nákladů na bydlení pro rok 2012 (nutná pro výpočet exekuce) je 5 352,- Kč. A životní minumum pro jednotlivce se zvyšuje na 3 410,- Kč. Zvyšují se i ostatní částky životního a existenčního minima, ale ty na mzdy nemají vliv.


Ostatní

Rozpočtové a příspěvkové organizace


Od 1.1.2012 se pro ruší pro pedagogy rozdělení na dvě skupiny. Tabulka 5 se ruší (Příloha č. 6).

Příloha č. 1Syslík Tabulka 8Plattab8.txtostatní, jinde neuvedení
Příloha č. 2Syslík Tabulka 7Plattab7.txtzaměstnanci uvedení v § 303 odst. 1 ZP, ...
Příloha č. 3Syslík Tabulka 9Plattab9.txtzdravotnický personál bez lékařů
Příloha č. 4Syslík Tabulka 6Plattab6.txtlékaři
Příloha č. 5Syslík Tabulka 4Plattab4.txtpedagogové

Minimální mzda pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin od 1.1.2008

Měsíční sazba 8000,- Kč

Hodinová sazba 48,10 KčTechnické poznámky

V Syslíkovi zůstávají i některá políčka, která pro rok 2012 již nejsou aktuální. Pokud budou zrušena, nepodíváte se do starých měsíců.Mzdy a personalistika 2011

Daně

Snížení slevy na poplatníka z dosavadních 2 070 Kč měsíčně na 1 970 Kč měsíčně. Toto snížení je pouze pro rok 2011. Ostatní slevy na dani se nemění


Nemocenské a důchodové pojištění

Maximální vyměřovací základ je stanoven u OSVČ i zaměstnanců stejně na částku 1 781 280,- Kč. Po dosažení tohoto limitu již nebude z dalších částek odváděno pojistné na zdravotní pojištění ani soc. zabezpečení. Do ELDP a pro zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání se však zahrne celková částka vyměřovacích základů.Exekuce

Výše normativních nákladů na bydlení pro rok 2010 (nutná pro výpočet exekuce) je 4 863,- Kč.


Ostatní

Rozpočtové a příspěvkové organizace


Od 1.3.2011 se pro lékaře zavádí nová platová tabulka podle přílohy 4, přílohy 4 a 5 se přečíslovávají na 5 a 6.

Příloha č. 1Syslík TabulkaPlattab8.txtostatní, jinde neuvedení
Příloha č. 2Syslík TabulkaPlattab7.txtzaměstnanci uvedení v § 303 odst. 1 ZP, ...
Příloha č. 3Syslík TabulkaPlattab9.txtzdravotnický personál bez lékařů
Příloha č. 4Syslík TabulkaPlattab6.txtlékaři
Příloha č. 5Syslík TabulkaPlattab4.txtpedagogové
Příloha č. 6Syslík TabulkaPlattab5.txtpedagogové bez vzdělání

Od 1.1.2011 se pro pedagogy zavádí nové platové tabulky podle přílohy 4 a 5

Příloha č. 1Syslík TabulkaPlattab8.txt
Příloha č. 2Syslík TabulkaPlattab7.txt
Příloha č. 3Syslík TabulkaPlattab9.txt
Příloha č. 4Syslík TabulkaPlattab4.txt
Příloha č. 5Syslík TabulkaPlattab5.txt

Minimální mzda pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin od 1.1.2008

Měsíční sazba 8000,- Kč

Hodinová sazba 48,10 KčTechnické poznámky

V Syslíkovi zůstávají i některá políčka, která pro rok 2011 již nejsou aktuální. Pokud budou zrušena, nepodíváte se do starých měsíců.Mzdy a personalistika 2010

Daně

Zvýšení daňového bonusu na dítě z dosavadních 10 680 Kč ročně na 11 604 Kč ročně. Plyne z toho i zvýšení daňového odpočtu na dítě 967,-/měsíčně.


Nemocenské a důchodové pojištění

Maximální vyměřovací základ je stanoven u OSVČ i zaměstnanců stejně na částku 1 707 048,- Kč. Po dosažení tohoto limitu již nebude z dalších částek odváděno pojistné na zdravotní pojištění ani soc. zabezpečení. Do ELDP se však zahrne celková částka vyměřovacích základů.


V souvislosti se změnami v oblasti důchodového pojištění dochází ke změnám v zaměstnávání důchodců - jejich doby budou od 1.1.2010 evidovány a zahrnovány do výpočtu ELDP. Nově je možno důchodce také zaměstnávat na dobu určitou (max. po dobu dvou let), nebo na dobu neurčitou.


Změna pojmosloví – s platností od 1.1.2010 se ruší pojmy částečná a plná invalidita a jsou nahrazeny pojmy invalidita 1. a 2. stupně (bývalá částečná) a invalidita 3. stupně (bývalá plná invalidita).


Exekuce

Výše normativních nákladů na bydlení pro rok 2010 (nutná pro výpočet exekuce) je 4 597,- Kč.


Ostatní

Rozpočtové a příspěvkové organizace


Od 1.7.2009 se pro zdravotníky a lékaře zavádí nová platová tabulka

Příloha č. 1Syslík TabulkaPlattab8.txt
Příloha č. 2Syslík TabulkaPlattab7.txt
Příloha č. 3Syslík TabulkaPlattab9.txt

ISP – pro sběr dat za rok 2009 dochází k drobným změnám:

Číselník okresů NUTS4 je nahrazen číselníkem LAU1


ISPV Trexima

Pro sběr dat za rok 2009 se používá nový formát.


Účetnictví 2010

Změna sazeb DPH

Od 1.1.2010 se mění základní sazba DPH na 20% a snížená na 10%.


Daňové přiznání k DPH za zdaňovací období počínaje lednem, resp. 1. čtvrtletím roku 2010 bude podáváno na novém tiskopisu vzor. č.16. Dochází zde ke změnám vyvolaným novelami zákona o DPH a zákona o správě daní a poplatků. Upravena je podpisová část (B.ODDÍL přiznání) a také slovní popisy u řádků 5 a 6, 7 a 8, 11 a 12 a řádku 48. S uvedenými změnami souvisí také úprava pokynů k vyplnění přiznaní – nový vzor č.12.


Směrná účtová osnova

Od 1.1.2010 je nová směrná účtová osnova pro územní samosprávní celky, příspěvkové organizace, státní fondy (včetně pozemkového fondu ČR) a organizační složky státu.


© CSH.cz     Logo Anawe  vytvořilo Anawe