CSH spol. s r.o.

Přeskočit na hlavní memu vedlejší menu obsah stránky stránku o přístupnosti

Vyhledávání

Kontakty

Centrála Praha:
Wuchterlova 5, 160 00 Praha 6
tel: 226 218 080-5
obchodní odd.: 226 218 084
e-mail: info@csh.cz

Pobočka Ostrava:
Nedbalova 14, 701 00 Ostrava
tel: 597 578 698
mobil: 777 953 168

IČO: 64578771
DIČ: CZ64578771

další kontakty

Replikace

Replikace je proces, při kterém "sjednotíte" data ze dvou nebo více pracovišť, která nejsou mezi sebou trvale propojená sítí. Je to řešení pro případ, kdy máte například centrálu a pobočky a jednou za čas (například za týden) potřebujete přenést nově vytvořené faktury a pokladní doklady z poboček do centrály a nové skladové karty z centrály na pobočky.


Replikace je proces poměrně náročný, protože musíte nastavit pravidla co dělat například v případě, že dvě pracoviště opraví stejný doklad - co pak dělat při sjednocování? Má přednost ten, kdo ho opravil dříve? Nebo ten, kdo ho opravil později? Nebo snad má přednost pan šéf? To vše můžete, ale také musíte při definici replikace nastavit. Kdysi jsme se snažili replikaci vyřešit i na verzích Paradox, ale pro přetrvávající potíže jsme vývoj a další distribuci na této verzi ukončili. Nyní máme replikaci vyřešenu na verzi C/S, jedná se již o plnohodnotnou, obousměrnou replikaci (můžete replikovat jak směrem na pobočky, tak na centrálu).


Protože při definici replikace musíte mít znalost struktury databáze, a správně nastavit exportní a importní pravidla doporučujeme nechat si nastavení provést odborníkem z naší firmy.


Plný SQL server replikaci rovněž umí, ale její nastavení je poměrně složité. Nastavení naší replikace je podstatně jednodušší a hlavně pracuje i s MSDE a je možný přenos replikovaných dat na libovolném médiu (na disketách, přes internet atd.). Naše replikace sice nedosahuje možností replikace v SQL serveru, ale pro běžné účely plně postačuje.


© CSH.cz     Logo Anawe  vytvořilo Anawe