CSH spol. s r.o.

Přeskočit na hlavní memu vedlejší menu obsah stránky stránku o přístupnosti

Vyhledávání

Kontakty

Centrála Praha:
Wuchterlova 5, 160 00 Praha 6
tel: 226 218 080-5
obchodní odd.: 226 218 084
e-mail: info@csh.cz

Pobočka Ostrava:
Nedbalova 14, 701 00 Ostrava
tel: 597 578 698
mobil: 777 953 168

IČO: 64578771
DIČ: CZ64578771

další kontakty

Nové verze programů (upgrade)


UPOZORNĚNÍ:

Zde uvedené instalace nejsou plné instalace, tzn. instalují pouze změny od minulé verze. Je možné je tedy instalovat pouze na počítač, kde již byly programy provozovány. Pro instalaci na nový počítač si musíte stáhnout plné verze.


11.9.2020

Nové verze všech programů na druhou polovinu roku 2020. SYSEL/SYSLÍK CS verze 5.45, DOMOVNÍK verze 2.39, SYSLÍČEK verze 4.49
Před instalací si důkladně přečtěte návod k instalaci a popis změn a řiďte se pokyny. Dokumentaci najdete zde.


7.7.2020

Nová verze SYSEL/SYSLÍK CS verze 5.44h
SYSLÍK: Sleva na sociálním pojištění za zaměstnavatele do 50-ti zaměstnanců (program Antivirus C). Bližší info a návod k použití najdete na www.csh.cz/novinkylegisl.asp.


11.6.2020

Nová verze SYSEL/SYSLÍK CS verze 5.44g
SYSLÍK: Úprava evidence e-neschopenek pro novou verzi notifikací (Akce - Zkontrolovat neschopenky).


14.5.2020

Nová verze SYSEL/SYSLÍK CS verze 5.44f
SYSLÍK: Nový textový soubor pro zpracování programu Antivirus bez Excelu, změny v provádění srážek - info na www.csh.cz/novinkylegisl.asp.


23.4.2020

Nová verze SYSEL/SYSLÍK CS verze 5.44e
SYSLÍK: S platností od 1.4.2020 se mění částky životního a existenčního minima. Pokud máte zaměstnance s exekucí, nebo insolvencí, musíte dubnové mzdy zpracovat na této verzi.
SYSEL: Při hromadném odesílání faktur mailem se přidává do jména souboru s PDF číslo faktury.


16.4.2020

Nová verze SYSEL/SYSLÍK CS verze 5.44d
SYSLÍK: Pro zasílání žádostí o dotace z Úřadu práce v programu Antivirus máte na základní liště programu Syslík novou položku „COVID-19“. Ta vygeneruje příslušné žádosti do Excelu. Ty si prosím zkontrolujte, případně upravte a můžete odeslat na příslušný Úřad práce.


3.4.2020

Nová verze SYSEL/SYSLÍK CS verze 5.44c
SYSLÍK: Po dohodě s ČSSZ jsme upravili stávající NemPri20, tak aby bylo možno zasílat přílohu k žádosti o ošetřovné bez čísla rozhodnutí. Pod číslem rozhodnutí se zobrazí text "Zahraniční mimo Slovenska" - toto políčko zatrhněte. Funkce způsobí odfiltrování povinnosti vyplnit číslo rozhodnutí a celé NemPri20 následně projde přes kontroly datové schránky, nebo PVS komunikátor, případně tisk.


23.3.2020

Nová verze SYSLÍČEK verze 4.48a
Oprava výkazu OSVČ pro ČSSZ.


26.2.2020

Nová verze SYSEL/SYSLÍK CS verze 5.44b
SYSLÍK: Úprava načítání eNeschopenky podle změn ve formátu eNeschopenky uveřejněných v lednu - storno a oprava eNeschopenky.


31.1.2020

Nová verze SYSEL/SYSLÍK CS verze 5.44a
SYSLÍK: Ošetření případu, kdy buď na neschopence, nebo ve kmenové databázi jsou u zaměstnance z neschopenky zapsány nesouhlasné údaje v rodném čísle, nebo jménu a příjmení. U dosavadní verze se v této situaci předčasně ukončil import neschopenek s chybou obecné porušení ochrany.


21.1.2020

Nové verze všech programů na rok 2020. SYSEL/SYSLÍK CS verze 5.44, DOMOVNÍK verze 2.38, SYSLÍČEK verze 4.48
Před instalací si důkladně přečtěte návod k instalaci a popis změn a řiďte se pokyny. Dokumentaci najdete zde.


29.11.2019

Nové verze programu DOMOVNÍK verze 2.37d
Verze pro plátce DPH, kteří vystavují platební a splátkové kalendáře s rozpisem DPH na příští rok (kvůli změně sazby DPH u vodného a stočného v průběhu roku 2020). Jak postupovat při změně sazby, je uvedeno v nápovědě v definici objektů/nájemních smluv v sekci "Změna sazby u vodného a stočného platná od 1.5.2020".


14.10.2019

Nová verze SYSEL/SYSLÍK CS verze 5.43b, SYSLÍČEK 4.47a
SYSEL:
Oprava chyby při odesílání e-mailů s více přílohami.
Upozorňujeme, že je nutné mít nastavené zaokrouhlování DPH na nezaokrouhlovat (Servis - Nastavení - Firma - Firma - Zaokrouhlování DPH). Vychází to z novely platné od 1.4.2019.
SYSEL a SYSLÍK:
Přihlašování do programu pomocí účtu ve Windows namísto uživatelského jména a hesla. Nastavuje se na SYSEL/SYSLÍK serveru (Nastavení - Server), popis najdete v nápovědě na serveru v kapitole Nastavení - Server.
SYSEL a SYSLÍČEK:
Úprava tiskové sestavy Kontrolní hlášení DPH k 1.10.2019


26.8.2019

Nové verze všech programů na druhou polovinu roku 2019. SYSEL/SYSLÍK CS verze 5.43, DOMOVNÍK verze 2.37, SYSLÍČEK verze 4.47
Před instalací si důkladně přečtěte návod k instalaci a popis změn a řiďte se pokyny. V sekci o mzdách najdete informace o problematice tisků, které se dotýká změna sazby sociálního pojištění. Dokumentaci najdete zde.


25.7.2019

Nová verze SYSEL/SYSLÍK CS verze 5.42j
SYSLÍK:
Zrušení karenční doby. POZOR!!! Tento upgrade můžete udělat až po ukončení mezd za červen 2019. Zrušení karenční doby znamená výplatu náhrady za nemoc, nebo pracovní úraz již od prvního dne pracovní neschopnosti. Poprvé lze použít ve mzdách 7/2019. Zároveň dochází ke snížení odvodu sociálního pojištění za podnik z 25% na 24,8%. Proto nebude možno počítat do minula. Pokud byste přece jenom museli počítat do minula, musíte ručně přenastavit konstanty v Servis – Nastavení – Obecné na původní hodnoty a pak zase zpět, nebo volejte poradenskou linku. Raději se však přepočtu do minula vyhněte.


9.7.2019

Nová verze SYSEL/SYSLÍK CS verze 5.42i, SYSLÍČEK 4.46d
Oprava předchozí verze, úprava platí jen pro platby v hotovosti, tzn. pro pokladnu a faktury se způsobem placení hotově.


4.7.2019

Nová verze SYSEL/SYSLÍK CS verze 5.42h, SYSLÍČEK 4.46c
SYSEL:
Úprava podle § 36 odst. 5 zákona o DPH - zaokrouhlední již není základem DPH (úprava se projeví až následující den po instalaci programu). Oprava načítání seznamu firem, ke kterým má uživatel přístup.
SYSLÍČEK:
Úprava podle § 36 odst. 5 zákona o DPH - zaokrouhlední již není základem DPH (úprava se projeví až následující den po instalaci programu).


26.6.2019

Nová verze SYSEL/SYSLÍK CS verze 5.42g
SYSLÍK:
Změna ve výpočtu exekucí od 6/2019, úprava srážek bez omezení.


29.5.2019

Nová verze DOMOVNÍK verze 2.36d
Přizpůsobení stahování REPO sazby z internetu novému formátu ČNB. Úprava výpočtu DPH koeficientem podle nové legislativy.


27.5.2019

Nová verze SYSEL/SYSLÍK CS verze 5.42f
SYSLÍK:
Změna hranice pro daň vybíranou srážkou 15% z 2 500,- Kč na 3 000,- Kč (poprvé nutno použít ve mzdách za 5/2019).


18.4.2019

Nová verze SYSEL/SYSLÍK CS verze 5.42e
SYSEL:
Úprava stahování kurzů měn po změně formátu exportního souboru.


9.4.2019

Nová verze SYSEL/SYSLÍK CS verze 5.42d, SYSLÍČEK verze 4.46b
SYSEL, SYSLÍČEK:
Zrušení koeficientu při výpočtu DPH shora podle novely zákona o DPH z 1.4.2019
Po instalaci si program zapamatuje datum následujícího dne a od tohoto dne začne počítat DPH shora podle nového způsobu. Je to kvůli tomu, že v den instalace jste již mohli vystavit nějaký doklad počítaný starým způsobem a program musí vědět pro některé funkce (například pro kontrolu DPH) kdy byl použit který způsob výpočtu. Proto program použije nový způsob výpočtu až příští den po instalaci.


5.3.2019

Nová verze SYSEL/SYSLÍK CS verze 5.42b, SYSLÍČEK verze 4.46a
SYSEL/SYSLÍČEK: oprava daňového přiznání fyzických osob
SYSEL: v tisku hlavní knihy po měsících je možné volit období, střediska a zakázky.


14.2.2019

Nová verze SYSEL/SYSLÍK CS verze 5.42a
SYSLÍK:
Úprava sestavy Potvrzení o srážkové dani


23.1.2019

Nové verze všech programů na rok 2019. SYSEL/SYSLÍK CS verze 5.42, DOMOVNÍK verze 2.36, SYSLÍČEK verze 4.46
Před instalací si důkladně přečtěte návod k instalaci a popis změn a řiďte se pokyny. Dokumentaci najdete zde.


3.1.2019

Nová verze SYSEL/SYSLÍK CS verze 5.41c
SYSLÍK:
Přidána nová tisková sestava Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob. Naleznete ji v kmenové databázi Tisky - Daně - Prohlášení poplatníka. Pro správné fungování je třeba mít v počítači nainstalován Adobe Acrobat Reader


30.11.2004

Návod jak vytvářet soubory XML pro odesílání RELDP pomocí Komunikátoru PVS najdete zde.


Jméno souboruDatumVelikost (KB)Popis
SetupSyselSyslikInt.exe11.9.202040.897Sysel / Syslík klient server 5.45
SetupDomovnikInt.exe11.9.202022.328Domovník klient a server verze 2.39
SetupSyslicekInt.exe11.9.202023.034Syslíček Paradox verze 4.49
POPIS2020_09.DOC11.9.2019109Popis změn a návod k instalaci pro verze 5.45, 2.39, 4.49
PDFcerator.PDF13.1.2011353Návod na nastavení PDF creatoru a Acrobat Readeru pro odesílání formulářů zdravotním pojišťovnám přes DS komunikátor
SetupTabulka.exe23.1.20153.742Tabulka verze 3.86
SetupArchiv.exe8.8.20163.149Archivace verze 4.06
Windows6.0-KB917607-x86.msu30.4.2007614Podpora nápovědy HLP pro Windows Vista
DPH_SHRNUTI.DOC18.11.20041.520Souhrnný popis úprav DPH 2004
POPISISPV.PDF6.4.200925Popis pro šetření ISPV (Trexima) 2009

© CSH.cz     Logo Anawe  vytvořilo Anawe