Nové verze programů (upgrade)


UPOZORNĚNÍ:

Zde uvedené instalace nejsou plné instalace, tzn. instalují pouze změny od předchozích verzí. Je možné je tedy instalovat pouze na počítač, kde již byly programy provozovány. Pro instalaci na nový počítač si musíte stáhnout plné verze.


2.5.2024

Nová verze SYSEL/SYSLÍK CS verze 5.52e
SYSLÍK: Oprava XML poskytnutí příjmu.


25.4.2024

Nová verze SYSEL/SYSLÍK CS verze 5.52d
SYSLÍK:
Pro elektronické zasílání Potvrzení o příjmech zaměstnance pro sociální dávky byla v XML/PDF ve mzdové databázi přidána nová položka. XML soubor s výzvou si otevřete ve svém PC a program příjmy automaticky vyplní a vygeneruje automatickou odpověď. Tu pak můžete odeslat jako odpověď na původní výzvu. V dalším kroku pak máte náhled této odpovědi.

Další úpravy:


12.3.2024

Nová verze SYSEL/SYSLÍK CS verze 5.52c
SYSLÍK: Úprava parametrů pro slevu na pojistném na sociální zabezpečení.


5.3.2024

Nová verze SYSEL/SYSLÍK CS verze 5.52b
SYSLÍK: U dohod se nově na výplatní pásce bude objevovat skutečný nárok na dovolenou podle odpracovaných hodin. Drobná úprava v tiskopisu: Prohlášení poplatníka na rok 2024


23.1.2024

Nové verze všech programů na rok 2024. SYSEL/SYSLÍK CS verze 5.52, DOMOVNÍK verze 2.46, SYSLÍČEK verze 4.56
Před instalací si důkladně přečtěte návod k instalaci a popis změn a řiďte se pokyny. Dokumentaci najdete zde.


7.12.2023

Nová verze DOMOVNÍK verze 2.45c
Úpravy pro plátce DPH v souvislosti se změnou sazeb DPH od 1.1.2024. Doporučený postup při změně nastavení složek před generováním předpisů plateb na rok 2024 naleznete po instalaci této verze v nápovědě v definici objektů / nájemních smluv, sekce Změna sazeb DPH platná od 1.1.2024. Postup je také přístupný ZDE.


18.10.2023

Nová verze DOMOVNÍK verze 2.45b
Úprava v načítační DIČ v nové verzi stahování dat ze systému ARES, způsobené dodatečnou úpravou v systému ARES.


18.10.2023

Nová verze SYSLÍČEK verze 4.55b
SYSLÍČEK: Aktualizace sazeb DPH pro příští rok. Druhá snížená sazba v programu zůstává kvůli zpětné kompatibilitě, ale její sazba je nastavena na nulu. Úprava daňové rekapitulace na sestavě faktury.


18.10.2023

Nová verze SYSEL/SYSLÍK CS verze 5.51b
SYSEL: Aktualizace sazeb DPH pro příští rok. Druhá snížená sazba v programu zůstává kvůli zpětné kompatibilitě, ale její sazba je nastavena na nulu. Úprava daňové rekapitulace na sestavě faktury.


2.10.2023

Nová verze DOMOVNÍK 2.45a
Pokud používáte novou funkci zobrazení QR platby na evidenčním listě, aktualizujte na verzi 2.45a. Nyní se může stát, že v QR platbě nebudou zobrazeny správné údaje.


31.8.2023

Nové verze všech programů na druhou polovinu roku 2023. SYSEL/SYSLÍK CS verze 5.51, DOMOVNÍK verze 2.45, SYSLÍČEK verze 4.55
Před instalací si důkladně přečtěte návod k instalaci a popis změn a řiďte se pokyny. Dokumentaci najdete zde.


1.6.2023

Nová verze SYSEL/SYSLÍK CS verze 5.50d
SYSLÍK: V kmenové databázi byla u každého zaměstnance přidána nová záložka ODKAZY, kde si můžete vkládat odkaz na různé dokumenty uložené ve vašem PC (pracovní smlouva, hmotná odpovědnost, lékařské prohlídky...), týkající se příslušného zaměstnance. Drobné úpravy ve zpracování pro penzijní fondy.


6.4.2023

Nová verze SYSEL/SYSLÍK CS verze 5.50c
SYSLÍK: Úprava slevy na pojistném v PVPOJ2023 - při exportu do xml se Vás program zeptá, zda má slevu zapsat do podání. Pokud dáte ANO, pak se znovu zeptá, zda má slevu uložit do databáze. Po zadání ANO se sama zapíše do Zadání slevy na pojistném a zobrazí se v rekapitulaci a na hromadném příkazu. Další kroky už nemusíte dělat.

Úprava tiskových sestav pro P1-04.
Přehled o příjmech pro sociální dávky.


20.3.2023

Nová verze SYSEL/SYSLÍK CS verze 5.50b
SYSLÍK: Oprava slevy na manžela/manželku na částku 24 840,- Kč v Servis - Nastavení - Obecné.


20.3.2023

Nová verze DOMOVNÍK verze 2.44b
Nové formáty pojmenování příloh vyúčtování od externího rozúčtovatele (BT VUSTE, VUSTE ENVIS, PROFITHERM). Při hromadném posílání vyúčtování a evidenčních listů e-mailem lze vytvořit protokol o hromadném odeslání e-mailu.


21.2.2023

Nová verze DOMOVNÍK verze 2.44a
Nové formáty pojmenování příloh vyúčtování od externího rozúčtovatele (INMES, ENERGIE REALITY, ENBRA, PRODOMIA, KONCEPT FAST, TESPORAC). Grafické úpravy v sestavě přílohy k vyúčtování v sekci "Srovnání s referenčním příjemcem".


15.2.2023

Nová verze SYSEL/SYSLÍK CS verze 5.50a
SYSLÍK: Úprava rekapitulace za celou firmu se slevou na SP.


23.1.2023

Nové verze všech programů na rok 2023. SYSEL/SYSLÍK CS verze 5.50, DOMOVNÍK verze 2.44, SYSLÍČEK verze 4.54
Před instalací si důkladně přečtěte návod k instalaci a popis změn a řiďte se pokyny. Dokumentaci najdete zde.


13.12.2022

Nová verze SYSEL/SYSLÍK CS verze 5.49d
SYSLÍK: Úprava tisku Hlášení zdravotního pojištění do PDF a odeslání přes DS komunikátor.


23.11.2022

Nová verze SYSEL/SYSLÍK CS verze 5.49c
SYSLÍK: Úprava přehledu o výdělku a příjmech pro určení výživného.


31.10.2022

Nová verze SYSEL/SYSLÍK CS verze 5.49a
Zvýšení normativních nákladů na bydlení od 1.10.2022 na částku 10 185,-Kč. Oprava NemPri - zápočet vyloučených dob za otcovskou dovolenou. Úprava historie TPD při zadávání změn úvazků přes budoucí hodnoty


31.8.2022

Nové verze všech programů na druhou polovinu roku 2022. SYSEL/SYSLÍK CS verze 5.49, DOMOVNÍK verze 2.43, SYSLÍČEK verze 4.53
Před instalací si důkladně přečtěte návod k instalaci a popis změn a řiďte se pokyny. Dokumentaci najdete zde.


16.8.2022

Nová verze SYSEL/SYSLÍK CS verze 5.48e
SYSLÍK: Úprava odesílání emailů, úprava ISP, nové hodnoty životního minima od 1.7.2022.


23.6.2022

Nová verze SYSEL/SYSLÍK CS verze 5.48d
SYSLÍK: Úprava nové ONZ, elektronické neschopenky - možnost ručního ukončení pracovní neschopnosti.


18.2.2022

Nová verze SYSEL/SYSLÍK CS verze 5.48c
SYSLÍK: Nový formulář ONZ22, který platí od 1.4.2022. Podrobné info najde na zde


23.2.2022

Nová verze DOMOVNÍK verze 2.42a
Úprava ve vratkách přeplatku předpisu plateb - lze upravit datum vratky a datum vratky se zjistí automaticky z evidence příjmů.


18.2.2022

Nová verze SYSEL/SYSLÍK CS verze 5.48b a SYSLÍČEK verze 4.52a
SYSEL, SYSLÍČEK: Export DPFO do XML.


31.1.2022

Nová verze SYSEL/SYSLÍK CS verze 5.48a
SYSLÍK: Výpočet ročního zúčtování daní za rok 2021.


18.1.2022

Nové verze všech programů na rok 2022. SYSEL/SYSLÍK CS verze 5.48, DOMOVNÍK verze 2.42, SYSLÍČEK verze 4.52
Před instalací si důkladně přečtěte návod k instalaci a popis změn a řiďte se pokyny. Dokumentaci najdete zde a obrázkový návod na ukončení měsíce a roku v Syslíkovi najdete zde.


21.12.2021

Nová verze SYSEL/SYSLÍK CS verze 5.47b
SYSLÍK: Nová verze s úpravou PDF hlášení pro zdravotní pojišťovny a daňové formuláře z důvodu aktualizace Adobe Acrobat Reader


27.10.2021

Nová verze SYSEL/SYSLÍK CS verze 5.47a a SYSLÍČEK verze 4.51a
SYSEL, SYSLÍČEK: Přiznání k DPH vzor č. 23.


16.8.2021

Nové verze všech programů na druhou polovinu roku 2021. SYSEL/SYSLÍK CS verze 5.47, DOMOVNÍK verze 2.41, SYSLÍČEK verze 4.51
Před instalací si důkladně přečtěte návod k instalaci a popis změn a řiďte se pokyny. Dokumentaci najdete zde.
Dne 15.9.2021 dochází ze strany dodavatele k ukončení podpory programu TeamViewer verze 9, který byl dosud používán k poskytování vzdálené pomocí, tedy připojení se k ploše Vašeho počítače a poskytnutí rychlé pomoci. Po instalaci aktuálních verzí našich programů dojde automaticky i k aktualizaci programu TeamViewer na verzi 15, která je plně funkční a bude nadále umožňovat vzdálenou pomoc.
Pokud si nenainstalujete tento upgrade, nebude po 15.9.2021 již fungovat vzdálená pomoc a nebude možné se k Vám připojit. Doporučujeme tedy včas nainstalovat tento upgrade, abyste mohli vzdálenou pomoci i nadále využívat.


15.6.2021

Nová verze SYSEL/SYSLÍK CS verze 5.46h
SYSLÍK: Úprava výpočtu dovolené při ukončení PP, úprava výplatní pásky.


3.6.2021

Nová verze SYSEL/SYSLÍK CS verze 5.46g
SYSLÍK: Úpravy v dovolené, nová akce v kmenové databázi : “Kontrola fiktivního nároku na dovolenou”.
Podrobné info nanajdete zde
Úpravy některých tiskových sestav.


29.3.2021

Nová verze SYSEL/SYSLÍK CS verze 5.46f
SYSLÍK: Státní příspěvek IZOLAČKA, přehled o pojistném a dávkách PVPOJ 2021 (pozor, musí použít všichni zaměstnavatelé, i když na Izolačku nevzniknul nárok).
Podrobné info o příspěvku nanajdete zde


22.2.2021

Nová verze SYSEL/SYSLÍK CS verze 5.46c
SYSLÍK: Úprava tiskových sestav Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2021, Potvrzení o srážkové dani za rok 2021 a zápočtový list pro Úřad práce 2021.


2.2.2021

Nová verze SYSEL/SYSLÍK CS verze 5.46b, SYSLÍČEK CS verze 4.50a
SYSLÍK: Úprava mzdového listu na rok 2021.
SYSLÍČEK: Doplnění formuláře pro ČPZP. Ve vydaných fakturách bylo doplněna možnost zařazení faktury do 10 000 Kč do sekce A4 kontrolního hlášení DPH.


25.1.2021

Nová verze SYSEL/SYSLÍK CS verze 5.46a

SYSLÍK: Oprava zůstatků dovolené v hodinách, pokud jste spustili ukončení měsíce prosinec 2020 až po instalaci nové verze na rok 2021. Funkce Servis - Oprava hodin dovolené po předčasném upgrade nastaví správně zůstatky dovolené v hodinách. Funkci je nutné spustit nejpozději před ukončením ledna 2021, nejlépe je spustit ji co nejdříve. Funkci musíte spustit v každé firmě, kde jste provedli ukončení měsíce v nové verzi. Ukončení roku je možné provádět již v nové verzi.
SYSEL: V číselných řadách je možné nastavit, aby se v novém roce nenulovaly, ale pokračovalo se v číslování průběžně dál. Tato funkce však bude mít význam až na začátku roku 2022.


21.1.2021

Nové verze všech programů na rok 2021. SYSEL/SYSLÍK CS verze 5.46, DOMOVNÍK verze 2.40, SYSLÍČEK verze 4.50
Před instalací si důkladně přečtěte návod k instalaci a popis změn a řiďte se pokyny. Dokumentaci najdete zde.


14.12.2020

Nová verze SYSEL/SYSLÍK CS verze 5.45b
SYSLÍK: Úprava přílohy k žádosti o nemocenské dávky (NEMPRI20).


11.11.2020

Nová verze SYSEL/SYSLÍK CS verze 5.45a
SYSLÍK: Nový formulář pro vyúčtování podpory A Plus v rámci programu Antivirus. Zadáváte stejně jako Antivirus A, pokud máte souběh A a A Plus u jednoho zaměstnance a jeho celková částka přesáhne 50 000,- Kč, můžete uplatnit pouze maximum a částku z programu A je nutno odečíst. V případě nejasností volejte na poradenskou linku 597578698.


6.11.2020

Oprava v nové funkci Hromadné rozeslání evidenčních listů e-mailem pro podsubjekt v přikládané nové sestavě "Rekapitulace předpisu plateb placeného převodem", ve které se nezobrazovaly složky platné k zadanému datu, ale k aktuálnímu datu. Chcete-li využívat tuto novou funkci, aktualizujte program na tuto verzi, aby se zobrazovaly složky ke správnému datu. Pokud funkci nevyužíváte, nemusíte aktualizaci instalovat.


30.11.2004

Návod jak vytvářet soubory XML pro odesílání RELDP pomocí Komunikátoru PVS najdete zde.


Jméno souboruDatumVelikostPopis
SetupSyselSyslikInt.exe 21.5.2024 57,27 MB Sysel / Syslík klient server 5.52e
SetupDomovnikInt.exe 12.3.2024 37,266 MB Domovník klient a server verze 2.46a
SetupSyslicekInt.exe 23.1.2024 36,262 MB Syslíček Paradox verze 4.56
POPIS2024_01.PDF 25.1.2024 111,034 KB Popis změn a návod k instalaci pro verze 5.52, 2.46, 4.56
PDFcreator.PDF 12.1.2011 345,276 KB Návod na nastavení PDF creatoru a Acrobat Readeru pro odesílání formulářů zdravotním pojišťovnám přes DS komunikátor
SetupTabulka.exe 23.1.2024 3,631 MB Tabulka verze 3.86
SetupArchiv.exe 23.1.2024 3,02 MB Archivace verze 4.06
DPH_SHRNUTI.DOC 4.10.2007 1,45 MB Souhrnný popis úprav DPH 2004
POPISISPV.PDF 7.4.2009 24,908 KB Popis pro šetření ISPV (Trexima) 2009