Správa bytů a nemovitostí DOMOVNÍK

Pro správu nemovitostí máme dvě varianty programu Domovník. Základní, která je běžná pro správu bytů a nebytových prostor jako jsou garáže, obchody v bytových domech apod. Pro správu kancelářských budov, výrobních prostor, poliklinik máme rozšířenou verzi Domovník N, kde snadno evidujte smlouvy, vytváříte faktury, máte snadno možnost měnit pronajaté prostory apod. Jedná se v podstatě o rozšíření a zobecnění základní verze.

Po instlaci verze START program pracuje v nejvyšší verzi po dobu 90 dnů. Pokud si během této doby nezakoupíte plnou verzi, nebude po uplynutí této doby možné do programu zadávat nová data.

On-line lze objednat základní verze programu. Máte-li zájem a specifickou konfiguraci, tak nás prosím kontaktujte ZDE.

DOMOVNÍK - verze vhodná pro družstva, společenství vlastníků, majitele domů, správcovské firmy

Evidence domů: pasport domu s možností vložení fotografie, evidence vybavení domu, plánování a evidence revizí a oprav včetně kontaktů na firmy, které revize či opravy prováděly. Možnost slučování domů do bloků. Tisk pasportu a přehledů revizí a oprav včetně objednávek revizí.


Evidence bytů a nebytů: pasport bytu, evidence osob (uživatelé, vlastníci, spolubydlící včetně vztahu k uživateli bytu), evidence ploch (místností) s mnoha parametry nutnými pro vyúčtování, evidence slev, evidence vybavení bytu, evidence složek plateb za užívání bytu s volbou typu rozúčtování zálohové platby, evidence měřidel a odečtů s možností výpočtu koeficientu mezi patním (fakturačním) měřidlem a bytovými měřidly, plánování a evidence revizí, automatický výpočet složek plateb (Kč, koeficient, osoby, plocha,…). Tisk pasportu a evidenčního listu, nájemní smlouvy a řady dalších přehledů. Zadávání je řešeno tak, aby se jeden údaj nemusel zadávat dvakrát.
Automatický výpočet předpisu nájemného s přímým zaúčtováním do účetnictví, tisk poukázek A, generování souboru SIPO. Automatické přiřazení plateb k předpisu podle variabilního symbolu a podle priority složky.


Evidence plateb uživatelů bytů a evidence výdajů dodavatelům (možno převádět přímou vazbou z účetnictví). Automatické vyúčtování zálohových plateb podle nastavených kritérií (osoby, podlahová či vytápěná plocha, měřidla, spoluvlastnický podíl,…). Platby mohou být uskutečněny převodem na účet, složenkou typu A, přes SIPO a hotovostním vkladem do pokladny.


Výsledné vyúčtování zálohových plateb oproti skutečným nákladům, vygenerování předpisu doplatku/přeplatku. Tisk rozpisu podle bytů/nebytů nebo podle rozúčtovaných složek.


Přímé propojení s účetnictvím: Program je rovněž přímo obousměrně propojen s účetním systémem SYSEL. Přímé propojení s účetnictvím rovněž přináší velkou úsporu času, neboť se automaticky zaúčtují všechny vygenerované předpisy plateb a naopak se z účetnictví do Domovníka přenesou údaje o platbách uživatelů bytů a o platbách dodavatelům.


Možnost vedení více subjektů (družstev, společenství vlastníků apod.) – vhodné pro správcovské firmy. Možnost správy více subjektů v jednom domě (např. družstvo a společenství vlastníků). Evidence představenstva družstva včetně kontaktů.

DOMOVNÍK N - verze vhodná pro kancelářské a výrobní prostory, obchodní centra, polikliniky, atd.

Evidence domů: pasport domu s možností vložení fotografie, evidence vybavení domu, evidence ploch (místností) s mnoha parametry včetně obrázku, evidence vybavení místností, plánování a evidence revizí a oprav včetně kontaktů na firmy, které revize či opravy prováděly. Možnost slučování domů do bloků pro vyúčtování. Jednoduché zjištění volných a obsazených ploch nebo pronajatého a volného vybavení k určitému datu. Tisk pasportu a přehledů revizí a oprav včetně objednávek revizí.
Evidence smluv: evidence mnoha smluvních údajů, evidence pronajatých ploch (místností) a pronajatého vybavení, evidence složek plateb s volbou typu rozúčtování zálohové platby, možnost nadefinování vlastních druhů složek plateb s mnoha způsoby rozúčtování záloh, evidence měřidel a odečtů, automatický výpočet návrhu plateb složek na další období (Kč, koeficient, osoby, plocha, předpokládané náklady…). Možnost valorizace nájemného podle zadané inflace nebo indexu cen. Tisk nájemní smlouvy a řady dalších přehledů. Zadávání je řešeno tak, aby se jeden údaj nemusel zadávat dvakrát.


Automatický výpočet předpisu nájemného s možností generování faktur a s přímým zaúčtováním do účetnictví. Automatické přiřazení plateb k předpisu podle variabilního symbolu a podle priority složky, možnost ručního spárování platby s příslušným objektem. Přehledy dlužníků, tisk upomínek, výpočet penále.


Evidence plateb nájemníků a evidence výdajů dodavatelům (možno převádět přímou vazbou z účetnictví). Platby mohou být uskutečněny převodem na účet nebo hotovostním vkladem do pokladny.


Výsledné vyúčtování zálohových plateb oproti skutečným nákladům podle nastavených kritérií (osoby, podlahová či vytápěná plocha, měřidla,…), vygenerování předpisu doplatku/přeplatku. Možnost průběžného vyúčtování po daných obdobích (měsíc, čtvrtletí,…) Tisk rozpisu podle smluv nebo podle rozúčtovaných složek. Generování faktur na nedoplatky, generování příkazu k úhradě pro přeplatky.


Stažení plné verze

Stažení upgrade