Přístup do dat přes internet

Přístup do dat pomocí běžného internetového prohlížeče (iPartner)

Vyvinuli jsme aplikaci, která umožní běžným internetovým prohlížečem přímý přístup do vašich dat z účetnictví, mezd nebo správy nemovitostí. Samozřejmě vše je zabezpečeno systémem přístupových práv, kterými si specifikujete kdo a jaká data může prohlížet. A protože systém přístupových práv definuje provozovatel systému, uživatel nemá šanci se dostat tam, kam má přístup zakázán.

Jak to celé funguje

Provozovatel systému si nadefinuje své uživatele (uživatelské jméno a heslo). Každému uživateli přidělí tzv. roli, což je soubor přístupových práv. Rolí je tedy určeno, co uživatel může z dat vidět. Protože uživatele definuje provozovatel, nemá žádný uživatel pražádnou šanci se dostat do dat, která nemá zpřístupněná. Role je možné definovat velice variabilně, prakticky každý má šanci si nadefinovat přesně to, co chce dát k dispozici. Když se pak do systému přihlásí uživatel pod svým jménem a heslem, vidí data, která jsou definována v jeho roli.


Možné okruhy použití:

Firemní intranet

V rámci své firemní sítě můžete dát komukoliv přístup k datům. Uživatel iPartnera nemusí mít nainstalován vlastní program (sysel, Syslík, Domovník), ale stačí mu běžný internetový prohlížeč (např. Internet Explorer). Tímto způsobem si můžete předávat informace o zakázkách a jejich plnění, o předávaných úkolech ve firmě, ředitel firmy se může dívat na aktuální hospodářský výsledek apod.


Účetní nebo správcovská firma

Dá přístup do dat svých klientů. Klient se tak může podívat na evidenci, kterou mu vedete. Správcovská firma může dát právo do celé evidence (např. předsedovi SVJ) nebo jen k datům jednoho uživatele bytu (jednotlivým lidem). Ti se pak třeba mohou dívat na své vyúčtování.


Obchodní firma

Dá přístup svým obchodním partnerům k jejím dokladům - např. vystaveným a přijatým fakturám nebo k objednávkám. Obchodní partner se může kdykoliv podívat zda jeho pohledávka nebo závazek již byl uhrazen nebo na stav své objednávky. Dál je možné zveřejnit ceník zboží.

Celý systém pracuje tak, že uživatel se přihlásí klasicky přihlašovacím jménem a heslem. Provozovatel systému tomuto uživateli přidělí soubor přístupových práv. Od té chvíle se uživatel může dívat na data, která má povolena, popřípadě je i tisknout, patrně půjde udělat i možnost vystavování objednávek atd. Budeme rádi, když nám sdělíte další náměty, které byste v této aplikaci uvítali.

Na demo aplikace se můžete podívat na https://ipartner.csh.cz


Co musíte mít pro provoz aplikace


Přístup do dat pomocí klientské části programu

Ve verzi Sysel/Syslík CS a programem Domovník se můžete klientskou částí připojit na serverovou i přes internet. Pokud si chcete vyzkoušet jak je připojení rychlé a nebo si třeba jen chcete prohlédnout CS verze našich programů a nechcete instalovat serverovou část, můžete se připojit na náš server. Pro připojení klientem na náš server stačí nainstalovat klientskou část. Nic dalšího nemusíte mít (veřejnou IP adresu musíte mít pouze, když provozujete serverovou část). Klientské části si můžete stáhnout zde:


Sysel/Syslík klient
Domovník klient


Když si nainstalujete klienta a poprvé ho spustíte, nezadejte přihlašovací jméno a heslo, ale stiskněte Storno. Pak v menu Servis - Nastavení klienta vyplňte IP adresu serveru na hodnotu 88.208.100.75 (to je veřejná adresa našeho serveru). V Syslovi/Syslíkovi ještě spusťte funkci Servis - Výběr firmy a vyberte testy. V Domovníkovi žádnou firmu vybírat nemusíte. Nakonec zvolíte Servis - Připojit k serveru a přihlašte se pod jménem host a heslem také host. Tím se připojíte na náš server a můžete zkoušet.


Možné okruhy použití

Firma s pobočkami může umožnit práci přímo v datech centrály jako by se jednalo o normální síť. Je možné omezit přístup na určitou firmu, v rámci této firmy jen k určitým střediskům a/nebo k určitým evidencím. Můžete si například nastavit, že uživatel XY může pouze k firmě Ferda Mravenec a v této firmě jen k vydaným fakturám a pokladně a v rámci těchto evidencí jen ke středisku Brno

Účetní firma nebo správcovská firma může dát klientské části svým zákazníkům a ti se mohou dívat do dat, které jim zpracováváte (dáte jim pouze právo čtení) nebo jim můžete dát i právo zápisu a oni si sami mohou například vystavovat faktury.


Co musíte mít pro vlastní plný provoz aplikace