PVS komunikátor

PVS komunikátor je program, který slouží k zasílání elektronických podání přes Veřejné rozhraní elektronických podání (VREP) na ČSSZ. Program zasílaný dokument zabalí do elektronické obálky, elektronicky jej podepíše, zašifruje a odešle na VREP. Až instituce dokument zpracuje, odešle hlášení o výsledku akce. Komunikátor hlášení přijme a zobrazí výsledek celé akce. Komunikátor je nezávislý na zdrojové aplikaci. Pokud tedy jakýkoliv program bude generovat tělo vlastního dokumentu ve správném formátu XML, můžete použít tento komunikátor k jeho odeslání na VREP.

Program se dříve používal na zasílání dokumentů přes Portál veřejné správy, proto název PVS komunikátor. Název jsme programu nechali i po zrušení PVS.

Co potřebujete mít před zahájením práce s PVS komunikátorem

Před vlastním použitím komunikátoru se musíte pouze zaregistrovat na ČSSZ.


Dále musíte vlastnit podpisový certifikát pro elektronické podepisování a mít jej nainstalovaný v počítači. Některé instituce (např. ČSSZ) vám poskytnou certifikát zdarma, ale ten pak můžete použít jen pro podepisování dokumentů pro instituci, která jej vydala. Další možnost je používat normální komerční podpisový certifikát.


Pravidla pro generování souboru XML z programu Syslík najdete zde.


Definici dokumentu RELDP si stahovat nemusíte, ta je již obsažena ve vlastní instalaci komunikátoru.


Dokumenty které je v současné době možné odesílat, pokud ekonomický systém umí generovat elektronický dokument:


ČSSZ

ELDP09 (evidenční list důchodového pojištění, verze ELDP09)
ONZ ČSSZ (oznámení o nástupu, verze ONZ09 a ONZ22)
PVPOJ ČSSZ (přehled o pojistném a vyplacených dávkách, verze PVPOJ, PVPOJ10, PVPOJ12, PVPOJ13, PVPOJ15, PVPOJ16, PVPOJ20, PVPOJ21, PVPOJ23)
NEMPRI ČSSZ (příloha k žádosti o nemocenské dávky, verze NEMPRI10, NEMPRI15, NEMPRI16, NEMPRI17, NEMPRI18, NEMPRI20)
POSTP ČSSZ (potvrzení o studiu, verze POS09)
Oznámení nového podpisového certifikátu
DZDPN ČSSZ (eNeschopenky, verze DZDPN20 a DZDPN20-V2)
HZUPN20 ČSSZ (hlášení zaměstnavatele / osoby dobrovolně nemocensky pojištěné při ukončení pracovní neschopnosti)
ZZVDPN20 ČSSZ (žádost o změnu výplaty při dočasné pracovní neschopnosti)

Dostupné kontrolní knihovny:

ELDP09 verze 1.12
ONZ verze 1.13
PVPOJ verze 1.07
NEMPRI verze 1.07
POSTP verze 1.04
Oznámení certifikátu ČSSZ 1.00
PVPOJ15 verze 1.06
NEMPRI17 verze 1.08
NEMPRI18 verze 1.10
DZDPN (eNeschopenky) verze 1.06
NEMPRI20, HZUPN20, ZZVDPN20 verze 1.15
PVPOJ21 verze 1.10
ONZ22 verze 1.20
PVPOJ23 verze 1.16


Staňte se prodejci PVS komunikátoru

Stažení nové verze