Manažer plánovaných činosti pro SQL server

Program je vhodný pro periodické spouštění akcí na SQL serveru. Chcete-li automaticky spouštět kupříkladu zálohování dat každý den v 7 hodin večer, naplánujete tuto činnost manažerem a v Naplánovaných úlohách ve Windows zajistíte jeho periodiské spouštění v zadaném čase. Pomocí Manažeru nemusíte plánovat pouze zálohování dat, ale můžete jej použít i pro jiné činnosti, které je možné vykonat pomocí SQL příkazu - například automatické mazání starých dat v pomocných tabulkách apod.