Mzdy a personalistika SYSLÍK CS

Mzdy a personalistika SYSLÍK je program určen k vedení personální agendy a k výpočtu mezd. Je vhodný jak pro zcela maličké firmy o několika zaměstnancích, tak pro velké firmy s tisíci zaměstnanci.

Po instlaci verze START program pracuje v nejvyšší verzi po dobu 90 dnů. Pokud si během této doby nezakoupíte plnou verzi, nebude po uplynutí této doby možné do programu zadávat nová data.

On-line lze objednat základní verze programu. Máte-li zájem a specifickou konfiguraci, tak nás prosím kontaktujte ZDE.

SYSLÍK CS je postaven na vysoce bezpečném databázovém Microsoft SQL Serveru v třívrstvé architektuře klient / server. Je možné použít SQL Server Express, což je bezplatná verze SQL serveru. Kromě vysoké bezpečnosti vašich dat máte možnost využít funkce vzdáleného přístupu k datům - pomocí klienta se můžete připojit na server pomocí internetu a můžete využívat replikace dat.


Program počítá mzdu tarifní, hodinovou, podílovou, úkolovou a další složky mezd jako jsou náhrady (dovolená, svátky atd.), rovněž počítá všechny složky mzdy, odměny, ostatní osobní náhrady, nemocenskou, přesčasy, příplatky, daně, sociální a zdravotní pojištění, spoření, půjčky, exekuce, další srážky, v programu je možné použít všechny možné způsoby zdanění. Výpočet je interaktivní, takže ihned po zadání např. dovolené vidíte na obrazovce výsledek. Docházka se zadává jednoduše pomocí grafického kalendáře.
Program tiskne výplatnice, pásky, rekapitulace, přehledy spoření, půjček, hromadné příkazy k úhradě, mzdové, evidenční a zápočtové listy, potvrzení o vyplacené mzdě a sražené dani, statistické výkazy a několik desítek dalších tisků. Uživatelsky si můžete vytvořit další libovolné tisky pomocí zabudovaného generátoru výstupních sestav.


Program mohou používat i rozpočtové a příspěvkové organizace, obsahuje tabulku platových tarifů, hlídání platových postupů, tisk statistických výkazů (pro školství, zdravotnictví atd), výpočet dalšího platu a mnoho dalších funkcí.


Program je díky speciálnímu systému atributů přizpůsobitelný téměř každému podniku. Také mnohé tisky (pásky, mzdové listy, ...) je možno přizpůsobit vašim požadavkům .


Můžete též generovat soubor pro podání příkazů k úhradě pro různé banky, dále soubory pro penzijní pojištění, můžete elektronicky předávat dokumenty pro ČSSZ přes VREP.


Stažení plné verze

Stažení upgrade