Účetnictví SYSEL CS

SYSEL CS je postaven na vysoce bezpečném databázovém Microsoft SQL serveru v třívrstvé architektuře klient / server. Je možné použít i SQL Server Express, což je bezplatná verze SQL serveru. Kromě vysoké bezpečnosti vašich dat máte možnost využít funkce vzdáleného přístupu k datům - pomocí klienta se můžete připojit na server pomocí internetu.

Po instlaci verze START program pracuje v nejvyšší verzi po dobu 90 dnů. Pokud si během této doby nezakoupíte plnou verzi, nebude po uplynutí této doby možné do programu zadávat nová data.

On-line lze objednat základní verze programu. Máte-li zájem a specifickou konfiguraci, tak nás prosím kontaktujte ZDE.

Program obsahuje velké množství modulů a existuje ve více verzích:


FAKTURY

Verze pouze pro ruční vystavování faktur, obsahuje pouze modul vydané faktury a adresář. Výhodou této verze je to, že je zcela ZDARMA.

FAKTURY PLUS

Tato verze obsahuje kompletní skladový systém včetně výdejek a příjemek, neobsahuje však nic z účetnictví. Verze je vhodná pro všechny, komu vede účetnictví účetní firma, ale potřebují si sami vést sklad a prodej a nákup. Obsaženy jsou moduly adresář, vydané a přijaté faktury, pokladna, sklad, výdejky a příjemky, bankovní výpisy a příkazy k úhradě.

MINI

Verze vhodná pro všechny, kteří musí vést účetnictví a mají málo dokladů a neevidují majetek. Rovněž proplácení faktur je nutné dělat ručně bez podpory modulů banky. Obsahuje pouze moduly deník, adresář, vydané a přijaté faktury a pokladnu.

STANDARD

Kompletní verze účetnictví bez skladů. Je vhodná pro všechny, kdo chtějí komfortní účetnictví a nevedou skladovou evidenci. Obsahuje moduly deník, adresář, vydané a přijaté faktury a pokladnu, dlouhodobý a drobný majatek, leasingové karty, bankovní výpisy a příkazy k úhradě, knihu jízd a cestovní příkazy.

BUSINESS

Kompletní verze účetnictví se sklady. Je vhodná pro všechny, kdo chtějí komfortní účetnictví včetně skladové evidence a prodejní části, ale nepotřebují zpracování zakázek a další rozšiřující funkce. Obsahuje moduly deník, adresář, vydané a přijaté faktury a pokladnu, dlouhodobý a drobný majatek, leasingové karty, bankovní výpisy a příkazy k úhradě, knihu jízd a cestovní příkazy, sklad, příjemky a výdejky, přijaté a vydané objednávky.

PLUS

Verze se všemi moduly. Je vhodná pro všechny, kdo chtějí komfortní účetnictví včetně skladové evidence a prodejní části s možností vedení a zpracování zakázek a dalších rozšiřujících funkcí. Obsahuje moduly deník, adresář, vydané a přijaté faktury a pokladnu, dlouhodobý a drobný majatek, leasingové karty, bankovní výpisy a příkazy k úhradě, knihu jízd a cestovní příkazy, sklad, příjemky a výdejky, přijaté a vydané objednávky, zakázky, kalkulace a zpracování zakázek, evidence poptávek a předávání požadavků mezi zaměstnanci.
MODULY A FUNKCE PROGRAMU


Stažení plné verze

Stažení upgrade